bh cuoc doi cuoc GM Bach Hac Phi Van Cuoc GM Dai Phuc Tang Ho GM Hac Bao Xuyen Tam GM Ho Hac
GHI DANH ĐỂ NHẬN BẢN TIN
Nhập địa chỉ email
KHÁCH THĂM VIẾNG
21,941
7/25/201620:17(View: 9342)
Hồng Gia Việt Nam La-Phù-Sơn là một đạo cổ Kung Fu nội bộ dựa trên Vô Cực (các yếu tố cần thiết của Tai Chi, Hsing-I, và Pa Kua) và Nga Mi (Beautiful Eyebrow). Nó sử dụng Nội Công (nei kung), Khí Công (Chi Kung), và các phong trào đấu tranh để môn sinh có thể phát triển (theo thứ tự) sức khỏe, sức mạnh, và tự vệ.
7/25/201620:15(View: 10060)
Hồng-Gia, ban đầu được gọi là Hồng-Gia La Phù Sơn, có nghĩa là "gia đình của tất cả các 'Kung Fu Đạo giáo từ tu viện tại La Phù Sơn". La Phù Sơn là một ngọn núi trong "Vùng lãnh thổ mới" của Trung Quốc, khoảng mười lăm dặm đông bắc của Cửu Long và Hồng Kông.
6/1/201619:18(View: 7599)
inh HGVN đến tham dự, để tưởng niệm công đức của ngài Nam Hải Chơn Nhơn , người đã sáng lập môn phái Hồng Gia Việt Nam. Lễ giổ tổ năm nay sẽ được cử hành vào ngày Thứ Bảy 18 tháng 12 năm 2010 tại Đức Võ Đạo Đường Hồng Gia Việt Nam