bh cuoc doi cuoc GM Bach Hac Phi Van Cuoc GM Dai Phuc Tang Ho GM Hac Bao Xuyen Tam GM Ho Hac
7/25/2016(View: 9342)
Hồng Gia Việt Nam La-Phù-Sơn là một đạo cổ Kung Fu nội bộ dựa trên Vô Cực (các yếu tố cần thiết của Tai Chi, Hsing-I, và Pa Kua) và Nga Mi (Beautiful Eyebrow). Nó sử dụng Nội Công (nei kung), Khí Công (Chi Kung), và các phong trào đấu tranh để môn sinh có thể phát triển (theo thứ tự) sức khỏe, sức mạnh, và tự vệ.
7/25/2016(View: 10060)
Hồng-Gia, ban đầu được gọi là Hồng-Gia La Phù Sơn, có nghĩa là "gia đình của tất cả các 'Kung Fu Đạo giáo từ tu viện tại La Phù Sơn". La Phù Sơn là một ngọn núi trong "Vùng lãnh thổ mới" của Trung Quốc, khoảng mười lăm dặm đông bắc của Cửu Long và Hồng Kông.
6/1/2016(View: 7599)
inh HGVN đến tham dự, để tưởng niệm công đức của ngài Nam Hải Chơn Nhơn , người đã sáng lập môn phái Hồng Gia Việt Nam. Lễ giổ tổ năm nay sẽ được cử hành vào ngày Thứ Bảy 18 tháng 12 năm 2010 tại Đức Võ Đạo Đường Hồng Gia Việt Nam
7/25/2016(View: 8430)
Là người Việt Nam sống xa quê hương, tâm tư của chúng tôi cũng giống như của quý bạn: luôn luôn khắc khoải hướng về quê mẹ, cầu mong sao đất nước chúng ta sớm được thanh bình, phát triển, giàu mạnh để theo kịp đà tiến bộ của nhân loại nói chung và của châu Á nói riêng.
7/25/2016(View: 9619)
Bạch hạc quyền xuất xứ từ Thiên Trúc và có thể được coi là một trong những môn công phu cổ truyền nhất từ xưa đến nay trong những tuyệt kỹ chánh môn của Thiếu Lâm Quyền. Tuy nhiên, không giống như trường hợp môn phái Đường Lang đươc lưu truyền rộng rãi trong nhân gian bởi nhiều nhà, nhiều nhánh, Bạch hạc được truyền thừa theo một nhánh duy nhất khởi đi từ các vị Lạt ma, đến đời Bồ Đề Đạt Ma và cuối cùng nơi Thiếu Lâm Tự.
7/25/2016(View: 11859)
Trước thời Đông Hán (58 A.D) bộ môn khí công được chia làm hai loại và phương pháp luyện tập hầu như chưa nhuốm màu sắc tôn giáo như vào những thời đại sau này. Một loại được các môn đồ của Lão giáo và Khổng giáo thường xuyên luyện tập nhằm mục đích dưỡng sinh, bảo tồn sức khỏe.
7/25/2016(View: 7196)
La-Phù Sơn nằm giữa Quảng-Châu và Huệ-Châu. Trước thời nhà Đường, vùng này thuộc đất Giao-Chỉ. Tương truyền tại La-Phù nửa đêm có thể nhìn thấy mặt trời. Núi có hai lầu đá, chùa Diên-Tường ở lầu Nam; động Chu-Minh ở phía sau Xung-Hư quán, được coi là động thứ bảy của cõi Bồng-Lai.