bh cuoc doi cuoc GM Bach Hac Phi Van Cuoc GM Dai Phuc Tang Ho GM Hac Bao Xuyen Tam GM Ho Hac
GHI DANH ĐỂ NHẬN BẢN TIN
Nhập địa chỉ email
KHÁCH THĂM VIẾNG
21,941

Giới Thiệu - Hồng Gia Việt Nam La-Phù-Sơn

7/25/201620:17(View: 9159)
Giới Thiệu - Hồng Gia Việt Nam La-Phù-Sơn
Hồng Gia Việt Nam La-Phù-Sơn là một đạo cổ Kung Fu nội bộ dựa trên Vô Cực (các yếu tố cần thiết của Tai Chi, Hsing-I, và Pa Kua) và Nga Mi (Beautiful Eyebrow). Nó sử dụng Nội Công (nei kung), Khí Công (Chi Kung), và các phong trào đấu tranh để môn sinh có thể phát triển (theo thứ tự) sức khỏe, sức mạnh, và tự vệ.

Là một nghệ thuật "nội bộ" võ nó cố gắng để có được tốc độ tuyệt vời và sức mạnh với nỗ lực thể chất tối thiểu bằng sử dụng các gân, chi, và vị trí cơ thể. Như trong các phong cách khác nội bộ, Hồng Gia sử dụng trong năm yếu tố (nước, đất, gỗ, lửa, và kim loại) và bắt chước các động tác của nhiều loài động vật, các loài động vật chính Hạc,Rồng, Hổ, Rắn, và Báo.

Các tu viện gốc ban đầu về núi La Phù (La Phù Sơn) trong một khu vực mà trước đây là Đông Bắc Việt Nam. Khu vực này hiện được coi là một phần của lãnh thổ mới của Trung Quốc và núi được gọi là La-Phù-Sơn và là khoảng 6 dặm hướng bắc tây bắc của Cửu Long và Hồng Kông.

Những hình ảnh trên cho thấy một trong những môn sinh thể hiện "Đầu Rồng". Bởi căng gân của mình, ông làm cho bộ mặt của một con rồng xuất hiện trên ngực và bụng của mình. Nửa dưới của khuôn mặt được bao phủ bởi cánh cửa của mình, nhưng sừng và đôi mắt được nhìn thấy rõ ràng.

Trụ sở chính thế giới mới cho Hồng Gia La Phù Sơn nằm ở Little Saigon, California, Mỹ. Vị trí này được điều hành bởi Chưởng môn Lý Hồng Thái . Có khoảng hai triệu sinh viên trên khắp thế giới.
Send comment
Your Name
Your email address