bh cuoc doi cuoc GM Bach Hac Phi Van Cuoc GM Dai Phuc Tang Ho GM Hac Bao Xuyen Tam GM Ho Hac
GHI DANH ĐỂ NHẬN BẢN TIN
Nhập địa chỉ email
KHÁCH THĂM VIẾNG
21,941

Lịch Sử - Hồng Gia La Phù Sơn

7/25/201620:15(View: 9910)
Lịch Sử - Hồng Gia La Phù Sơn
Hồng Gia La Phù Sơn

Hồng-Gia, ban đầu được gọi là Hồng-Gia La Phù Sơn, có nghĩa là "gia đình của tất cả các 'Kung Fu Đạo giáo từ tu viện tại La Phù Sơn". La Phù Sơn là một ngọn núi trong "Vùng lãnh thổ mới" của Trung Quốc, khoảng mười lăm dặm đông bắc của Cửu Long và Hồng Kông. Mặc dù tại Trung Quốc tên là rất tương tự như Hồng Gia, phong cách Thiếu Lâm, các nhân vật khác nhau, và do đó là phong cách. Hồng Gia có thể được truy trở lại Đạo giáo calisthenics ban đầu và nỗ lực rất lớn đã được đi qua để đảm bảo rằng các cơ bản ban đầu, bí mật, và kỹ thuật đã được bảo quản và giảng dạy như chúng đã được tại tu viện.

Những bài tập này ban đầu được cho là đã phát triển thành Wu Chi, các tiền thân của Tai Chi, Hsing-I, và Pa kua. Các giáo viên hướng dẫn hiện hành phấn đấu để dạy các cơ bản tương tự và kỹ thuật như là khởi tạo, nhưng đã bị phá vỡ phong cách vào một số khu vực tập trung để giúp học viên tiếp thu các cơ bản phức tạp một phần tại một thời điểm, xây dựng khi phần còn lại. Mỗi phòng trong số các khu vực này tập trung có thể được sử dụng bởi bản thân như là một hệ thống phòng thủ hoàn toàn tự, để nâng cao phong cách khác, hoặc hoàn thành việc đào tạo toàn bộ ở Hồng-Gia.

Các lĩnh vực tập trung là: Wuchi, phát triển, lưu trữ và di chuyển năng lượng chi cuộc sống thông qua Khí Công, thở, thiền định, và chuyển động cơ thể, cho sức khỏe, năng lượng, và tự vệ; Hồng Gia Kung Fu để phát triển sức mạnh và một thiệt hại cơ thể trong và ngoài kháng (giống như Kim Thân) thông qua Nội Công (gân phát triển các bài tập) vị trí cơ thể,, kỹ thuật chiến đấu, thở, và nghĩ rằng các mẫu; Nga Mi (đẹp) lông mày, như Hồng Gia Kung Fu, nhưng thiết kế cho phụ nữ để tận dụng lợi thế của thực tế là họ có sức mạnh ở hông của họ, chứ không phải vai của họ và để sử dụng trung tâm của họ thấp hơn của trọng lực, thực hiện thông qua hình thức và đổi lần Nội Công và Khí Công; và Tam Hạc, được sử dụng để có được học sinh sử dụng của họ đầy đủ quyền lực và hiệu quả các phong trào cơ thể trong thời gian ngắn nhất có thể thông qua Bạch Hạc kỹ thuật chiến đấu và Khí Công.

Hồng-Gia là một phong cách nội bộ đúng sự thật. Nó không phải là một phong cách cứng hoặc mềm, nhưng có thể được gọi là phối hợp. Nó không phải là thụ động và cũng không hung hăng, nhưng có thể là tốt hơn được gọi là "pha trộn với các đối thủ". Sự tập trung toàn bộ phong cách là để có được như tốc độ nhiều, quyền lực, và sức mạnh hình thức vận động cơ thể ít và gắng sức có thể. Ý tưởng là để cho cơ thể làm các việc chiến đấu trong khi tâm thức tập hợp thông tin và chỉ đạo năng lượng. Các sinh viên học hỏi các kỹ thuật tiên tiến chữa bệnh mà có thể được sử dụng trên chính mình hoặc người khác; sau các giới cổ đại rằng một Kung Fu học sinh phải có khả năng sửa chữa bất cứ điều gì họ phá vỡ, nếu có thể.

Tất cả các môn sinh đươc giảng dạy về tầm quan trọng của cuộc sống tất cả và rằng phong cách này nên được học cho sức mạnh cá nhân, y tế, và hiệu quả của cơ thể, và không làm tổn thương người khác. The Grand Master hiện hành, Lý Hồng Thái không chỉ được biết đến như một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất thế giới võ, ông cũng nổi tiếng với những giúp đỡ và hỗ trợ các cộng đồng Á Châu trong thời gian khủng hoảng và thiên tai.

Send comment
Your Name
Your email address